אקטואריה

אקטואריה מהי?

חנן עמוס בוגר לימודי הכשרת "אקטואריה וניהול סיכונים" מטעם "אוניברסיטת בן גוריון בנגב".

משרדנו מעניק יעוץ אקטוארי-פיננסי אשר מספק שירותים אקטואריים ופיננסיים לפרטיים וגם לגופים מוסדיים:
האקטואריה פועלת בתחומים:
דיני הנזיקין במסגרת חוות דעת אקטואריות ואיזון משאבים.
מומחה לבית משפט באיזון משאבים עקב גירושין, היוון קצבאות ביטוח לאומי, דיני נזיקין והתחייבויות עובדים, הערכת שווי עסקים וחברות וביצוע תחשבים כלכליים אקטוארים.