בעלי עסקים אילתיים : כך משפיע דירוג האשראי האישי על העסק

בעלי עסקים אילתיים : כך משפיע דירוג האשראי האישי על העסק

די בפיגור בתשלום מוסדות ( מס הכנסה , ביטוח לאומי ,עירייה – ארנונה ,  הלוואות בנקאיות )  בעסק שלכם כדי לפגוע ביכולתכם לקבל הלוואה פרטית ( לרכישת רכב , טיול , או סתם לסגור את  " החור " של החגים ) . לא שילמתם את חשבון החשמל והארנונה בזמן? לא תוכלו לקבל הלוואה זולה לטובת פיתוח העסק .

ב 12 באפריל נכנס לתוקפו חוק נתוני אשראי שמאפשר לראשונה לבנק ישראל לאסוף נתוני אשראי נרחבים על כל אזרח במדינת ישראל. בנקים, חברות אשראי חוץ בנקאי, וגופים ציבוריים שונים ידווחו תדיר למאגר. עבור המגזר הפרטי מדובר בבשורה אמיתית, שכן ניתוח הנתונים הללו, יפיק דירוג אשראי אישי (קרדיט סקור) שיאפשר לגורמי המימון השונים לאמוד את יכולתנו לעמוד בהתחייבויות פיננסיות ואמור להתאים לנו אישית את הריבית.

אלא שמעטים מבינים כי למהלך זה עשויות להיות השלכות נרחבות גם על המגזר העסקי, בדגש על בעלי העסקים הקטנים, אלו המוגדרים "עוסק מורשה". במרבית העסקים הקטנים בישראל, שם הנישום הוא למעשה תעודת הזהות של בעל העסק – מנוהלים במקביל וללא הפרדה מוחלטת – החשבון העסקי והפרטי. במצב זה, ניזון דירוג האשראי האישי של בעל העסק המתנהל בשני החשבונות במקביל, ואם אחד מהם אינו מתנהל כראוי, אזי יפגע הציון. די בפיגור בתשלום מקדמות ביטוח לאומי , מס הכנסה , ארנונה , חשמל  בעסק, כדי לפגוע ביכולתו האישית להעמיד הלוואה.

כך פועל על שני החשבונות חוק "הכלים השלובים" – כשבעל העסק, עלול להיפגע מכך, או להרוויח.

אז איך צריך להתנהל בעל עסק שמבקש לשמור על דירוג אשראי אישי גבוה?

  • לשמור על המסגרת: בעולם של "שוטף פלוס 90" עסקים רבים מסתמכים מראש על כניסה צפויה של כסף לתזרים. אלא שבמשק הישראלי, הבלתי צפוי הוא לרוב הצפוי ביותר ולכן מוצאים עצמם עסקים רבים מחוץ למסגרת האשראי שאושרה להם בבנק.
  • לכן, חייבים להתנהל במשנה זהירות ולא לקחת סיכונים מיותרים. כל חריגה כזו, עלולה להיות מתורגמת לריבית כואבת מאוד בכיס – לא רק על המינוס החריג, אלא על ההלוואה הפרטית שביקשתם לקחת.
  • להיערך מראש ל"פיקים": ימי המע"מ, המשכורות, ירידות הצ'קים הגדולות וההתחייבויות ידועים מראש. גם אם צפויה הכנסה משמעותית שאמורה לכסות את הגרעון הזמני ימים ספורים אחר כך, הרי שהזמני הזה פוגע בדירוג לטווח הארוך. לכן, מילת המפתח היא "מבעוד מועד" כאשר יש לצפות את הימים הקשים ולהגדיל מראש את מסגרת האשראי לקראתם.
  • לעמוד בהחזרי ההלוואות: אף גוף לא יקפוץ לתת לכם הלוואה נוספת, אם אינכם עומדים כבר היום בתשלומי הלוואה הקיימת. שוב, גם כאן, תכנון פיננסי עתידי מונע תקלות. תאריכי ירידת משכנתא והלוואות ניתנים לשינוי ולבחירה, התאימו אותם מראש למצב התזרים הצפוי והימנעו מתקלות שמכתימות את הציון.
  • לשלם קודם את חשבונות התאגידים המדווחים: אף שתשלום חשבונות העסק ומשק הבית צריכים להיות משולמים במלואם, ובינינו הרי שאין ממש חידוש באמירה זו, חשוב לדעת שישנה חשיבות לתשלום דווקא לתאגידי המים ולחברת החשמל לדוגמא, שהינם גופים המחויבים בדיווח למאגר המידע הארצי, חשבון הסלולרי לעומתם – לא. בבחירה בין התשלומים – העדיפו את הגופים המוסדיים המדווחים למאגר.
  • סגרו תהליכים בהוצאה לפועל: עוד גוף שמדווח למאגר המידע הארצי הוא ההוצאה לפועל, שם תהליכים פתוחים מעידים על חוסר יכולת מוגבר לעמוד בהחזרי התחייבויות ומזיקים עתידית לציון האישי. עשו מאמץ לסגור תהלכים פתוחים ומיד עם סיום התהליך המשפטי הקפידו לדווח לחברות האשראי.
  • חשוף לאור היום: החוק החדש יחשוף למאגר את כלל הגורמים מהם לקחנו הלוואות, לא רק מהבנק אלא גם משלל הגורמים החוץ בנקאיים – עבור משק הבית או עבור העסק. החשיפה הזאת, שעד כה לא היתה נגישה לגורמי המימון השונים, מאפשרת להם לזהות עד כמה העסק ממונף, או במילים אחרות, עד כמה באמת נוכל להרשות לעצמנו לקחת הלוואה נוספת ולעמוד בהחזרים.

ויש כמובן גם נקודות אור שכדאי להכיר – ההשפעה ההדדית של החשבונות האישי והעסקי על הקרדיט סקור, אינה שמורה רק למצבים קשים – להיפך. הם עשויים להטיב אחד עם השני ולא רק לפגוע. כך, ציון אשראי עבור חשבון משק בית שאינו מתנהל בצורה מושלמת, חורג מהמסגרת, או מפגר בתשלומי הלוואה, יאוזן על ידי חשבון עסקי שמנוהל כראוי במסגרת האשראי המאושרת.

שתף:

מאמרים נוספים:

dollars, currency, money

איתור כספים אבודים

מיליארדי שקלים 'מנותקי קשר' שוכבים בבנקים ובחברות הביטוח ללא ידיעת בעליהם, ודמי הניהול מכלים אותם. אין סיבה שזה יימשך כך. קרוב ל־30 מיליארד שקל שוכבים

אנחנו ממש כאן !

מלאו את הפרטים מטה ונחזור אליכם !

דילוג לתוכן