עיקרי מודל פיצוי הפעימה השלישית

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בשנת 2019

התנאים לקבלת המענק :

 • מחזור עסקאות מינימלי בגובה 18,000 ₪ בשנת 2019 .
 • ירידה במחזור העסקאות  3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019  בשיעור של 25% לפחות.
 • עסקים שמחזור העסקאות שלהם ירד בפחות מ 25% לא זכאים לפיצוי

גובה הפיצוי:

 • עסקים  בעלי מחזור 18,000-100,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי  – 700 ₪ .
 • עסקים  בעלי מחזור 100,000-200,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי –  1,875 ₪ .
 • עסקים  בעלי מחזור 200,000-300,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי – 3,025 ₪ .
 • לעצמאים הפיצוי הנ"ל בא בתוספת לפיצוי הפעימה הראשונה והשנייה.
 • לחברות הפיצוי הנ"ל בא  בתוספת למענק בעלי השליטה בפעימה השנייה .

דוגמא :

מחזור שנתי 2019 :  60,000 שח

הכנסה חודשית 4,000 ₪

מענק נוכחי: 700 ₪

מענק פעימה 1 : 2,600 ₪

מענק פעימה  :  2,800 ₪

סה"כ מענקים 6,100: ₪

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 300,001  ₪ ועד 1,500,000    בשנת 2019

אופן חישוב המענק :

העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלת מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 ב30%  ואת התוצאה המתקבלת מכפילים  ב% הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור

בחודשים 3-4/2020 לעומת 3-4/2019 כפי שמופיע בתקנות .

בלבל אתכם ? לא נורא , לנוחיותכם שקללתי את מרכיבי הפיצוי כאמור לעיל  לאחוז הפיצוי הסופי המגיע בהתאם

לשיעור הירידה במחזור . להלן הטבלה :

שיעור הירידה במחזור

אחוז פיצוי סופי ממחזור 2019

0 – 25%

0%

25% – 40%

3%

41% – 60%

6%

61% – 80%

10.5%

81% – 100%

15%

התנאים לקבלת המענק:

 • ירידה במחזור העסקאות בתקופה  3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019  בשיעור של 25% לפחות .
 • הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400,000 ₪ .

להלן דוגמא לשלבי עריכת  התחשיב :

מדידת שיעור הירידה במחזור לעניין קביעת הזכאות

מחזור 3-4/2019   500,000

מחזור 3-4/2020   180,000

ירידה במחזור   320,000 =  ירידה של 64%  במחזור ( אחוז פיצוי סופי 10.5% )

הכפלת סכום מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 באחוז הפיצוי הסופי.

500,000*10.5% = 52,500 ₪

במידה והמחזור היה יורד ביותר מ 80% הפיצוי היה  500,000*15% = .75,000

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 1,500,001  ₪ ועד 20,000,000 בשנת 2019

 • תשומות 2019  – סך כל ההוצאות המוכרות לצרכי מע"מ בשנת 2019 (לא כולל מע"מ) .
 • תקופת המענק  חודשים 3-4/2020
 • הוצאות שכר נחסכות –  סה"כ שכ"ע שנחסך בתקופת המענק בגין יציאת עובדים

לחל"ת/פיטורין  מוכפל ב 6 (כדי לייצר השוואה שנתית ).

 • שכ"ע של עובדים שיצאו לחל"ת יחושב ע"פ ממוצע  השכר הכולל שלהם ב –  3 חודשים שקדמו לחל"ת (מופיע בתלוש כשכר חייב בדמי ביטוח לאומי )  * .1.25 .

הסתבכתם ? לא נורא הנה דוגמה :

משה היה בחלת 1.5 חודשים (15/3-31/5 ). שכר העבודה החודשי הממוצע של משה

בחודשים 12/19-2/20 היה 15,000 ₪ . כיצד נחשב את הוצאות השכר הנחסכות ?

ש"ח 168,750 . 6*1.5*1.25*15,000=

שיעור משלים ההוצאה הנחסכת

שיעור משלים ההוצאה  =(   0.9 * תשומות 2019 +הוצ' שכר נחסכות     )  – 1

       הנחסכת                                        מחזור 2019                

אופן חישוב המענק  :

העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלה של מחזור 3-4/2019 בשיעור  משלים  ההוצאה

הנחסכת המחושב בהתאם לנוסחה בהגדרות לעיל או  30% הנמוך מבניהם.

התוצאה המתקבלת מוכפלת ב% הפיצוי המגיע בהתאם לטבלה המצ"ב.

שיעור הירידה במחזור     % הפיצוי המגיע

0%        0-25%                    

10%        40 -25%                 

20%        41-60%                 

35%        61-80%                 

50%        81-100%               

התנאים לקבלת המענק :

 • ירידה במחזור העסקאות בחודשים  3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019  בשיעור של 25% לפחות.
 • הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף ₪ .

להלן דוגמא לשלבי עריכת  התחשיב :

נתונים של חברת הפעימה השלישית בע"מ  :

מחזור 3-4/2019 – 1,600,000

מחזור 3-4/20 – 310,000

מחזור 2019     10,500,000

תשומות 2019    6,100,000

הוצאות שכר נחסכות בתק החל"ת    416,666

הוצאות שכר נחסכות בתק החל"ת בתקנון שנתי    2,500,000

שיעור הירידה במחזורים  – 94%

 • חישוב שיעור משלים ההוצאה הנחסכת : ( 2,500,000+6,100,000 * 0.9 ) = 0.239

10,500,000                              

נקבע כי שיעור % משלים  ההוצאה הנחסכת יהיה תוצאת הנוסחה  או 0.3 (30%),הנמוך

מבניהם. לכן בדוגמא שלנו ניקח  את שיעור % משלים ההוצאה הנחסכת הנמוך    0.239 .

 • הכפלת שיעור % משלים  ההוצאה הנחסכת ב % הפיצוי המגיע (בהתאם לשיעור

הירידה במחזור )  ובמחזור 3-4/2019  :

המחזור ירד ב 80.7%  (מ 1,600,000 ל 310,000  ) ולכן אחוז הפיצוי המגיע הוא

.50%

הפיצוי  – 0.239*0.5*1,600,000 = 191,200 ₪

עדין הסתבכתם ? בשביל זה אנחנו פה כתבות לי למייל hanan@project1-ygp4xawwqu.live-website.com ואשלח לכם קובץ אקסל עם תבנית ביצוע החישוב.

עסקים שנפתחו ב 2019

עוסק שפעילותו החלה לאחר 1/1/2019 , מחזור עסקאותיו  לעניין השוואה למחזור

העסקאות בחודשים 3-4/2020 יהיה  ממוצע מחזור העסקאות שלו בתקופה  מחודש

לאחר יום פתיחת העסק ועד 31/12/2019 , מוכפל ב 2 .

מועדי הגשה 

בקשה תוגש תוך 90 יום  מיום 12/5/2020  באמצעות טופס מקוון שיכלול את הנתונים

הנדרשים לקביעת זכאות ותשלומו .

השגה 

הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות המיסים בנוגע למענק , רשאי להגיש השגה תוך 45 יום ממועד ההחלטה .

תשובה להשגה והחלטה מנומקת תינתן תוך 180 יום מהגשתה.

ניתן להגיש השגה שניה לוועדת השגות שתוגש תוך 45 יום ממועד קבלת המשיג את

ההחלטה בהשגה הראשונה.

ההשגות יוגשו בטופס מקוון .

מקור :תקנות , לשכת יועצי המס , רו"ח ג'קי בלנגה.

עקבו אחרינו לעוד עידכונים

חנן עמוס

כתובת: החרש 10, איזור התעשייה  (צומת הום סנטר), אילת

טלפון משרדים: 077-3004383, פקס: 08-6261281

שתף:

מאמרים נוספים:

youtuber, blogger, screenwriter

קורונה והפנסיה שלנו

יצאתם לחל"ת? פוטרתם? אינכם ממשיכים להפקיד כספים לפנסיה שלכם ? עצתי – שימו לב כי לפחות הכיסוי הביטוחי שלכם נשמר  ראשית שימו לב כי בתקופת

mask, surgical mask, virus

הלוואת מדינה במסלול קורונה

הלוואת מדינה במסלול קורונה:  מי?  כמה?  למה?  איך? (כל התשובות לשאלות) קרן מדינה הינו מסלול הלוואות המופעל על ידי משרד הכלכלה בימים כתיקונם כקרן שנוסדה

dollars, currency, money

איתור כספים אבודים

מיליארדי שקלים 'מנותקי קשר' שוכבים בבנקים ובחברות הביטוח ללא ידיעת בעליהם, ודמי הניהול מכלים אותם. אין סיבה שזה יימשך כך. קרוב ל־30 מיליארד שקל שוכבים

אנחנו ממש כאן !

מלאו את הפרטים מטה ונחזור אליכם !

דילוג לתוכן