זכאות עולים לדיור

הזכאות של עולים לדיור שונה מצורת הפעילות של הזכאות הרגילה של יתר האוכלוסייה בישראל. על כן אני רואה לנכון להציג בפניכם את עיקרי הסוגיות הקיימות בו:
הבדל בסוגי הזכאויות בין קבוצות עולים שונות

משרד העלייה והקליטה מבדיל בין שתי קבוצות מרכזיות: הראשונה הינה עולים מאתיופיה והשנייה הינה יתר העולים (מדינות ברה"מ לשעבר, צרפת, ארה"ב וכד'…). חשוב להדגיש כי המשפחות האתיופיות זכאיות למעמד של עולה לטובת המשכנתא כמעט לכל חייהם (עד גיל 40 שנה) כל עוד הם נולדו באתיופיה ואפילו שעלו לארץ בתור ילדים, בעוד שיתר העולים מקבלים מעמד זה ל 15 שנה מרגע עלייתם בלבד.

התנאים לזכאות למשכנתא לעולים מאתיופיה
  • זוגות נשואים וכן משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד-הוריות), או שהוריהם נולדו באתיופיה, או שאחד מבני הזוג נולד באתיופיה והורי בן הזוג האחר נולדו באתיופיה. גילו של המבוגר מבין שני בני הזוג קטן מ-40 שנה.
  • מחיר הדירה המועמדת לרכישה יהיה 450,000 ₪ לפחות. הזכאות של עולים אלו עומדת על 350,000 ₪ בשנה או 95% משווי הדירה הנמוך ביניהם (ריבית המשכנתא תעמוד על 3%), והיא מותנת בכך שנוצלו במהלך השנה הקלנדרית פחות מ 200 זכאויות (ישנה תקרה וכל הקודם זוכה).
  • ישנה רשימת ישובים מוגדרת בה ניתן לקבל את הזכאות ובאותם ישובים יהיו שכונות מוגדרות ספציפיות בהם ניתן לבצעה את הרכישה המיועדת.
צירוף זכאויות

יתר העולים פועלים לפי שיטת הזכאות המחושבת בהתאם לניקוד והיא דומה במהותה לשיטת הזכאות הרגילה המוכרת לנו, בהבדל אחד של מסלול זכאות מוגדל במעט. עם זאת בניגוד לשיטת הזכאות הרגילה, העולים יכולים לבצע צירוף זכאויות בעת רכישת דירה למגורים. זכאים במסגרת תוכנית הסיוע לעולים המבקשים לרכוש דירה אחת או לבנות בית עם הורה, או עם אח, או עם סבא, או עם דוד הזכאים אף הם בתוכנית זו, יוכלו לממש עד שלוש זכאויות לדירה אחת. להלן צירופי הזכאויות האפשריים ורישום הבעלות:

  • צירוף זכאויות של שלושה יחידים, או שני יחידים, או שתי משפחות: הבעלות תירשם בחלקים שווים על שם כל אחד מהזכאים.
  • צירוף זכאויות של משפחה ושני יחידים: הבעלות תירשם חצי על שם המשפחה ורבע על שם כל אחד מהיחידים.
  • צירוף זכאויות של משפחה ויחיד: הבעלות תירשם שני שלישים על שם המשפחה ושליש על שם היחיד. אחת ההלוואות תינתן לפי הזכאות האישית והאחרות בגובה 80% מהזכאות האישית ומן התוספת בגין הוותק. אך תוספות ייחודיות (כגון "תוספות סיוע יישוביות") יינתנו רק בגין זכאות אחת.

בהמשך הדרך ניתן גם לפרק זכאויות על מנת לקבל מחדש את הזכאות לבודדים הרשומים בדירה, זאת בתנאי להחזר מידי של כל הזכאות שהתקבלה במסגרת הרכישה הראשונה כאשר היא צמודה למדד ב 100% ונושאות ריבית של 4%.

מעבר לכך הזכאות לעולים תינתן רק כאשר הם מוגדרים כחסרי דיור בהתאם לכלל הבא: אם מתאריך 1 ביוני 1971 אין ולא הייתה להם או לאחד מבני משפחתם, לחוד או במשותף עם אחר, דירה או חלק בדירה בישראל בבעלות, בחכירה או בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר.

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי בכתובת:

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/mortgage_subject

שתף:

מאמרים נוספים:

dollars, currency, money

איתור כספים אבודים

מיליארדי שקלים 'מנותקי קשר' שוכבים בבנקים ובחברות הביטוח ללא ידיעת בעליהם, ודמי הניהול מכלים אותם. אין סיבה שזה יימשך כך. קרוב ל־30 מיליארד שקל שוכבים

אנחנו ממש כאן !

מלאו את הפרטים מטה ונחזור אליכם !

דילוג לתוכן