לקיחת משכנתא בנחלות

ההבדל המרכזי בין המושבים לבין הקיבוצים כפי שהוא הוגדר על ידי המדינה בזמנו, הינו היחס לרכוש פרטי. בעוד שקיבוצים שללו שיוך של רכוש לאדם הרי שהמושבים הדגישו כי יכול להיות גם פרטי וגם ציבורי וכי הדבר איננו סותר האחד את השני ואף יכול להתקיים בו זמנית. כתוצאה מכך כל נחלה במושב בתחילת הדרך כללה שלוש חלקות: חלקה א' שהיא חלקת המגורים של המשפחה, חלקה ב' שהיא חלקת התעשייה הזעירה של כל נחלה וחלקה ג' שהיא החלק היחסי של נחלה בתוך השטחים החקלאיים של המושב.

חלקות א' ו ב' צמודות האחת לשנייה והם בתוך השימוש הפרטי של בעלי הנחלה, בתוך חלקה א', ניתן לבנות בית ולגור בו, החל מכניסה לתוקף של החלטה 979 של מנהל מקרקעי ישראל ניתן לבנות בחלקה זו יותר מיחידת דיור אחת או אפילו לפצל אותה לשתי חלקות א', כך נוצר מצב שיכולה להיות חלקה א' וותיקה וחלקה שתפוצל ממנה שתיקרא א'1. חלקה ב' איננה ניתנת לפיצול וניתן למכור אותה רק יחד עם חלקה א' הראשית. עם זאת ניתן לפצל את חלקה ג' למספר חלקות ולמכור אותם בנפרד כקרקע חקלאית, זה בדיוק הסיפור של כל החברות שמוכרות קרקעות חקלאיות כאילו להשקעה לדיור והפשרה עתידיים.

על מנת לבצע פיצול נחלה יש קודם כל להצטרף להסדר עם רשות מקרקעי ישראל ולשלם 3.75% מערך זכויות הבנייה (על פי חישוב של 375 מ"ר), ולאחר מכן לבצע את הרישום הנפרד של היחידות ולהסדיר שימושים חורגים בנחלה אם ישנם. זכויות הבנייה של בית שייבנה בעקבות פיצולה של נחלה עומדות על 160 מ"ר, ובנוסף לתשלום הראשוני של 3.75% תגבה רשות מקרקעי ישראל עוד 29.25% מסך ערכה של הקרקע שתשמש לבניית היחידה הנוספת.

במידה ואדם איננו מעוניין לבצע את הפיצול אלא רק לבנות יחידת דיור נוספת בתוך חלקה א' שלו נכון לעכשיו עליו רק לשלם דמי היוון של 3.75% מערך זכויות הבנייה לנחלה. הבעיה נוצרת כאשר מעוניינים למכור את הנחלה או לבצע את הפיצול, אז יש להשלים את כלל 29.25% כך שסך המיסוי על נחלה שתימכר תהיה 33%, במידה ולא ימכרו אותה אלא רק יעבירו בירושה נגיד לבן ממשיך, הרי שאותו התשלום של 29.75% ידחה עד אין סוף או עד לרגע שבו יחליטו למכור את הנחלה.

מהתאריך 1.1.2017 ניתן לבנות 3 יחידות דיור בתוך חלקה א' ועוד יחידת דיור אחת בתוך החלקה המפוצלת, בנוסף לכך בוטל הצורך לשלם מיד מס היוון של 29.75% על כל הנחלה בעת הפיצול או הבנייה הנוספים וניתן למכור את היחידה המפוצלת לאדם שאיננו קרוב משפחה, דבר שעד כה היה בגדר אסור.

עם זאת ההחלטה החדשה גם הציגה הגבלות מסוימות על יחידות הדיור שניתן לבנות בתוך הנחלות. כך בנחלה המפוצלת ניתן לבנות עד 160 מטר זכויות בנייה והיא צריכה להיות לפחות בגובה של שליש דונם, אותם 160 מטר מפוצלים מתוך זכויות הבנייה של חלקה א' המרכזית.

שתף:

מאמרים נוספים:

dollars, currency, money

איתור כספים אבודים

מיליארדי שקלים 'מנותקי קשר' שוכבים בבנקים ובחברות הביטוח ללא ידיעת בעליהם, ודמי הניהול מכלים אותם. אין סיבה שזה יימשך כך. קרוב ל־30 מיליארד שקל שוכבים

אנחנו ממש כאן !

מלאו את הפרטים מטה ונחזור אליכם !

דילוג לתוכן