הלוואת מדינה במסלול קורונה

הלוואת מדינה במסלול קורונה :  מי? כמה? למה? איך? ( כל התשובות לשאלות )

קרן מדינה הינו מסלול הלוואות המופעל על ידי משרד הכלכלה בימים כתיקונם כקרן שנוסדה בשל הקשיים הקיימים לעסקים קטנים ובינוניים בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה, המדינה באמצעות משרד הכלכלה מפעילה  לאורך השנים קרנות להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, בערבות המדינה. ההלוואות ניתנות מכספי גופים מממנים, כאשר המדינה מתחייבת לשפות אותם בגין חדלות פירעון בהלוואות, עד לסך הנע בין 60% – 70%  מגובה הלוואה ספציפית (בהתאם למסלול) ועד למכסה כוללת עבור כל מממן. ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ללווים, כגון הפחתת הבטוחות הנדרשות מהלווה וגביית ריבית נמוכה באופן יחסי.

באופן כללי הקרן מציע הלוואה של עד 500,000 ₪ או 8% ממחזור ( ועד לתקרה של 2,000,000 ) ₪ למספר מטרות , ביניהן : הקמת עסק חדש , פיתוח עסק קיים , צורכי הון חוזר בעסק קיים .

במסגרת תנאי הקרן מעמיד הלווה בטחון( פיקדון או נכס בר שעבוד ) בגובה של 25% מסך ההלוואה ( או 10% אם מדובר בהלוואה בסך של עד 300,000 לעסק בהקמה בלבד ! ) וכן עליו להציג אסמכתאות להשקעה עצמית בגובה 20% מסך ההלוואה המבוקשת.

במסגרת הבקשה נדרש העסק למלא שאלון עסקי מפורט ולהציג תוכנית עסקית מפורטת ( 3 שנתית ) , דוחות כספיים ויתרות בנקאיות כוללות .

עם השלמת המסמכים ממונה מטעם הקרן 2 גופי בדיקה ( החברות גיזה זינגר אבן ו BDSK ) לשם בדיקת הבקשה והוצאת המלצה לביצוע לבנק הזוכה.

במסגרת מכרז 5 שנתי זכו בליווי הלוואות הקרן הבנקים הבאים : לאומי, מזרחי, הבינ"ל /אוצר החייל, מרכנתיל דיסקונט .

לאחר בדיקת הגוף המתאם עובר התיק לבנק ומשם בליווי ההמלצה להחלטת ועדה משותפת הכוללת את : נציגי הגוף המתאם , נציגי הבנק ונציג המדינה לשם החלטה סופית .

עם קבלת הודעה על אישור ההלוואה ניגש הלווה לבנק לשם הצגת אישור ההשקעה והפקדת הפיקדון ומקבל לחשבונו את הכספים.

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על קרן הלוואות ייעודית שעיקרה סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף וזאת במסלול ייעודי לצורכי הון חוזר בלבד !!!.

תנאי זכאות:

הקרן מיועדת להעמדת הלוואות למימון פערי תזרים לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים עקב התפרצות הנגיף .

בקשה להלוואה רשאים להגיש עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות, עמותות, אגודות שיתופיות או שותפויות, בעלי מחזור מכירות בשנה הקודמת ( 2019 )  של עד 400 מיליון ש"ח . ​

במסגרת המסלול הקלה המדינה וביטלה את ההגשה לגופים המתאמים לבדיקה מקדימה וכן צרפה את מכלול הבנקים בישראל ( למעט בנק יהב ואיגוד ) לרשימת הבנקים המלווים את הקרן .

במסגרת המסלול האמור שופרו משמעותית תנאי ההלוואה ( עד כדי כך שהלוואה זו הפכה להלוואה האטרקטיבית ביותר בשוק הבנקאי מזה שנים רבות ) .

מהם תנאי ההלוואה :

 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור הכנסות עד 400,000 ₪ , משמע עד לתקרה של 20,000,000 ₪ .
 • פריסת ההלוואה עד 60 תשלומים ( אפשר גם פחות )
 • ריבית ממוצעת פרים + 1.5% ( במקום פרים + 2.75% שהייתה נהוגה עד היום ) .
 • ההלוואה לצורכי תזרים בלבד לעסקים שיוכיחו פגיעה מנגיף הקורונה .
 • המדינה תשלם את הריבית בשנה הראשונה להלוואה .
 • אפשרות לדחיית תשלום של הריבית ב 6 – 12 חודשים .
 • המדינה תעניק ערבות שיורית ( שניה לבעלים ) בסך של 85% מסך ההלוואה .

מהם התנאים הבסיסים להם העסק זקוק

 • דוח 2018 של העסק חייב להיות סגור לאחר הגשה לרשויות המס.
 • העסק צריך להיות ללא החזרות שיקים ( אכ"מ ) או מוגבל בנקאית .
 • מומלץ כי התנהלות העסק בימי שיגרה תהא תקינה ללא פיגורים וחריגות מהותיות .
 • מומלץ כי תבדקו שדוח 2019 מעיד על רווחיות, שכן אם העסק בימי שיגרה לא רווחי, לא סביר שהבנק יעניק לו עוד אשראי בתקופה שכזו.

שלבי ההגשה :

שלב ראשון פניה לבנק באמצעות אתר האוצר

ומילוי טופס המכיל מספר פרטים בסיסים, שימו לב כי יש למלא את הפרטים הכוללים :

 • שם העסק
 • מספר ח.פ / ע.מ
 • כתובת העסק
 • שנת הקמה
 • מחזור פעילות בשנת 2019
 • סכום ההלוואה
 • בחירת בנק וסניף איליו תוגש הבקשה.

לאחר מילוי השאלון הפרטים יועברו לבנק ולסניף הנבחר  והם יעמדו עמכם בקשר.

מה חשוב לדעת?

למרות שזה נשמע פשוט – זהו רק השלב הראשון .

שלב שני – הכנת תיק המסמכים לבקשת ההלוואה לבנק הנבחר

לאחר קליטת הטופס יפנה הבנק ללקוח ויבקש ממנו להכין מסמכים ונתונים לטובת הגשת הבקשה ואישורה . כאן חשוב לשים לב כי למרות הדימוי שייצר שר האוצר בציבור מדובר בבקשת אשראי לכל דבר ועניין אותה הבנק שוקל בצורה אשראית ופיננסית מלאה .

מה המשמעות ?

הלקוח יידרש להציג :

 • נתונים בנקאים של כלל חשבונות הבנק שלו
 • נתוני הלוואות חוץ בנקאיות ככל שישנם
 • דוחות כספים / ומות מס / רווח והפסד של השנים 2018 + 2019 וכן נתונים של הרבעון הראשון של 2020 .
 • למלא שאלון בנקאי המסביר אודות העסק , הפגיעה בו והצעדים אותם עושה העסק על מנת למזער את הפגיעה.
 • למלא ולצרף נתונים אודות מחזורים כספים לפני ואחרי הפגיעה – במילים אחרות תוכנית כלכלית ל 12 החודשים קרובים  המצדיקה את הבקשה ומראה את יכולת העסק לעמוד בכלל ההחזרים.
 • על הלקוח להציג לבנק ( בהתאם לבנק בו הגיש את הבקשה ) דוח עושר אישי שלו – דוח המציג את נכסיו והתחייבויותיו האישים .

מה עלינו לקחת בחשבון ?

הבנק בוחן האם העסק רווחי? האם העסק מתפתח לאורך שנים? האם יש לעסק כושר החזר להלוואה?

בניגוד למצטייר בתקשורת הבחינה תהא כלכלית מלאה ומעמיקה בדומה לבחינה שנעשתה קודם לכן על ידי הגופים המתאמים.

מה קורה אם דחו לי את הבקשה :

 • אפשר ורצוי להגיש את הבקשה לבנק נוסף / אחר אשר יבחן את הבקשה.

מה ההמלצות לבעלי עסקים ?

היו חכמים התכוננו מראש והיעזרו באנשי המקצוע המתאימים .

הגישו את הבקשה לבנק שמכיר אתכם ויש לכם מערכת יחסים אתו , בנק כזה יותר קל " לעכל " חומרים מכם ועל סמך היכרותו אתכם לאשר את הבקשה.

יש להביא בחשבון כי כבר כעת סך הבקשות עומדות על מעל 40,000  וצפויות להגיע במנגנון החדש ל  200,000 .

אין מערכת שתוכל להתמודד עם כמות כזו של בקשות אם לא תקבל אותם בצורה " לעוסה " ומסודרת .

חשוב להגיש את החומר והתוכנית בצורה מותאמת לשפה הבנקאית, להגיש דוחות ניתוח של העסק ותזרים מזומנים צופה עתיד המראה כיצד העסק אמור להתאושש מהמשבר ולעמוד בהחזרי ההלוואה האמורה.

להגיש בקשה הגיונית שמתכתבת עם צורכי העסק האמתיים ולא את המקסימום האפשרי ( לדוגמה מחזור העסק 50,000 ₪ בחודש אגיש בקשה ל 500,000 ₪ ) . יש להביא בחשבון כי כל בקשה שלא תעמוד בכללי הניתוח הבנקאי סביר שתידחה ללא היסוס וזאת מהטעם הפשוט שזמן הטיפול בכל בקשה מוגבל והבנקים  מחויבים לתת תשובה בתוך 7 ימים .

וכאן המלצה חשובה – ישנם אנשי מקצוע שזה עבודתם ותפקידם  ,הם אלו המצויים ברזי הבקשות והם אלו  המכירים את הבנקים את הקרנות , הם כלכלנים מקצועיים , היעזרו בהם על מנת שיכוונו אתכם ויתאימו את ההלוואה לצורכי העסק .

משפט המפתח בהליך שכזה הוא : "עזרו לבנקאים שלכם לעזור לכם" .

חנן עמוס

כתובת: החרש 10, אזור התעשייה (צומת הום סנטר), אילת

טלפון משרדים: 077-3004383, פקס: 08-6261281

שתף:

מאמרים נוספים:

אם הגעתם לגיל פרישה

אם הגעתם לגיל פרישה 62 – 67 מגיע לכם החזר מס משמעותי – קיבוע זכויות הפעולה החשובה ביותר בפרישה היא ביצוע קיבוע זכויות . הפעולה

dollars, currency, money

איתור כספים אבודים

מיליארדי שקלים 'מנותקי קשר' שוכבים בבנקים ובחברות הביטוח ללא ידיעת בעליהם, ודמי הניהול מכלים אותם. אין סיבה שזה יימשך כך. קרוב ל־30 מיליארד שקל שוכבים

אנחנו ממש כאן !

מלאו את הפרטים מטה ונחזור אליכם !

דילוג לתוכן